Všetky kategórie
puzdro

Dvojitý guľový gumový kĺb má veľkú dĺžku, ale veľký účinok

Čas: 2022-12-27 Počet zobrazení: 29

Gumový spoj s dvojitou prírubou má výhody vysokej rázovej húževnatosti, vysokých mechanických vlastností, dobrej trvanlivosti a silnej ohybovej schopnosti, čo znižuje problém drvenia pri konštrukcii a aplikácii. Gumový spoj s dvojitou prírubou má dobrú nízku hlučnosť a dlhú životnosť. Grafit v liatine pôsobí ako tlmič oscilačnej energie a blokuje prenos oscilačnej energie medzi zrnami. Po druhé, má flexibilnú seizmickú odolnosť. Súčiniteľ lineárnej rozťažnosti dvojprírubového gumového spoja je relatívne nízky, takže elastické množstvo samotného dvojprírubového gumeného spoja je veľmi malé v dôsledku vplyvu teploty okolia. Flexibilná štruktúra rozhrania gumového spoja s dvojitou prírubou spôsobuje, že má vysokú elasticitu, schopnosť deformácie v ohybe a schopnosť seizmickej odolnosti. Gumový spoj s dvojitou prírubou má veľmi vysokú odolnosť voči tlaku vody, odolnosť voči vonkajšiemu tlaku a odolnosť proti nárazu. Gumový spoj s dvojitou prírubou je použiteľný pre potrubné inžinierstvo za rôznych podmienok.

Horúce kategórie